Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt - AD

        Mời bạn click vào đường link dưới đây để xem chi tiết sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt của chúng tôi:
 Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt - AD   

MỜI BẠN VÀO THĂM WEBSITE: http://boncomposite.com/

Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt - Ánh Dương

     Công ty Cổ phần Composite và Công nghệ Môi trường Ánh Dương giới thiệu với các bạn một bài viết về quy trình xử lý nước thải sinh hoạt.

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

Bồn Compposite xử lý nước thải

Xin mời bạn click vào đường link này để xem nhé:

 Bồn Compposite - xử lý nước thải sinh hoạt    

MỜI BẠN VÀO THĂM WEBSITE CỦA CÔNG TY CHÚNG TÔI ĐỂ HIỂU CHI TIẾT NHẤT VỀ SẢN PHẨM: http://boncomposite.com/

Bọc composite cho bể xử lý nước thải

Mời bạn hãy click vào đường link này để đọc nhé
 Bọc composite cho bể xử lý nước thải 


XEM THÊM CHI TIẾT TẠI WEBSITE: http://boncomposite.com/

Phương pháp khử trùng trong xử lý nước thải

PHƯƠNG PHÁP KHỬ TRÙNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

         Công ty Cổ phần Composite và Công nghệ Ánh Dương xin giới thiệu bài viết về phương pháp khử trùng trong xử lý nước thải.

         Dư lượng chlorine trong quá trình sử dụng chlorine để khử trùng

           Đầu tiên khi cho chlorine vào nước thải nó sẽ phản ứng hết với các chất khử do đó không có chlorine thừa

H2S + Cl2  2HCl + S

Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học kỵ khí kết hợp hiếu khí.


Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học kỵ khí kết hợp hiếu khí.
Xin bạn hãy click vào đường link này để đọc nhé
http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/xu-ly-nuoc-thai-nuoc-giai-khat-theo-phuong-phap-sinh-hoc-ky-khi-ket-hop-hieu-khi.442806.html 


XEM CHI TIẾT TẠI WEBSITE NÀY BẠN NHÉ: http://boncomposite.com/

Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp - Sách của Trịnh Xuân Lai

          Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp là một tài liệu bổ ích cho các bạn sinh viên và cán bộ nghiên cứu đây

Mời các bạn download ở đây
http://www.mediafire.com/?gkzghmtjmog 
XEM THÊM TẠI WEBSITE NÀY BẠN NHÉ: http://boncomposite.com/

Các phương pháp xử lý nước thải


         Công ty Cổ phần Composite và Công nghệ Ánh Dương giới thiệu với các bạn một bài viết về các phương pháp xử lý nước thải.