Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Công nghệ xử lý nước thải AAO và MBBR - Sơ lược


Ảnh
Bồn composite xử lý nước thải

    Công ty Cổ phần Composite và Công nghệ Ánh Dương chuyên gia về xử lý nước thải ở Hà Nội xin trân trọng mời bạn xem đầy đủ bài viết về Công nghệ xử lý nước thải AAO và MBBR bằng cách click vào đường link này:
   
  Công nghệ xử lý nước thải AAO và MBBR

     Để tìm hiểu về các giá thể lưu động của công nghệ xử lý nước thải MBBR xin các bạn hãy click vào đường link sau:

https://sites.google.com/site/xulynuocthaisinhhoat/home/cong-nghe-xu-ly-nuoc-thai-mbbr

        Để tìm hiểu thêm về các công trình xử lý nước thải của Ánh Dương xin mời bạn click đường lick sau đây:  Các công trình xử lý nước thải 

       Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm.