Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp - các phương pháp

Công ty Cổ phần Composite và Công nghệ Ánh Dương xin gửi tới bạn bài viết xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp và các phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp.
Hình ảnh bồn composite xử lý nước thải do Công ty  sản xuất
Để xem chi tiết bài viết mời bạn click VÀO ĐÂY
Để tham khảo về sơ đồ công nghệ xử lý nước thải mời bạn click VÀO ĐÂY
Công trình xử lý nước thải

Xin cảm ơn sự quan tâm của các bạn