Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2012

Xử lý nước thải thực phẩm


        Công ty Cổ phần Composite và Công nghệ Ánh Dương là công ty chuyên môi trường và Composite xin giới thiệu sơ lược công nghệ xử lý nước thải thực phẩm tới tất cả các bạn.

         Nước thải thực phẩm chủ yếu chứa các chất hữu cơ ít độc có nguồn gốc thực vật hoặc động vật. Chất thải hữu cơ có nguồn gốc từ thực vật đa phần là các bon - hydrat chứa ít chất béo và protein nên dễ dàng bị phân huỷ bởi vi sinh, trong khi đó chất thải có nguồn gốc động vật có thành phần chủ yếu là protein và chất béo khó bị phân huỷ bởi vi sinh vật hơn

         Phân loại nước thải thực phẩm

  • Sữa và các sản phẩm từ sữa
  • Rượu - bia - nước giải khát
  • Dầu thực vật
  • Bánh kẹo
  • Chế biến thực phẩm ăn nhanh
  • Chế biến thịt thuỷ hải sản
  • Đường và các sản phẩm từ đường
  • Chế biến đồ hộp
        Đặc tính chung nước thải thực phẩm 
        Chủ yếu chứa các chất hữu cơ ít độc có nguồn gốc thực vật hoặc động vật. Chất thải hữu cơ có nguồn gốc từ thực vật đa phần là các bon - hydrat chứa ít chất béo và protein nên dễ dàng bị phân huỷ bởi vi sinh, trong khi đó chất thải có nguồn gốc động vật có thành phần chủ yếu là protein và chất béo khó bị phân huỷ bởi vi sinh vật hơn. Vì vậy các thông số chính gây ô nhiễm cần xử lý là: Dầu mỡ béo, chắn rắn lơ long, BOD, COD, vi khuẩn gây tai hại. Đáng lưu ý tại các cơ sở chế biến thực phầm thường gây ô nhiễm mùi và nước thải trong nhiều trường hợp cũng góp phần quan trọng gây ô nhiễm mùi. Vì vậy khi tiến hành xây dựng hệ thống xử lý nước thải cần lưu ý đến vấn đề này.

       Dưới đây là giới thiệu một vài công nghệ hay được sử dụng trong ngành chế biến thực phẩm.

      1. Xử lý hiếu khí

       Một sơ đồ công nghệ xử lý bùn hoạt tính hay được sử dụng trong xử lý nước thải thực phẩm:


   2. Xử lý yếm khí

       Xử lý yếm khí thường được áp dụng đối với nước thải có nồng độ chất hữu ơ cao.

   3. Lọc sinh học

        Lọc sinh học cũng khá phù hợp và hiện đang được sử dụng nhiều trong xử lý nước thải thực phẩm. Mô hình được thể hiện qua hình vẽ dưới đây:        Xử lý sinh học nói chung rất phù hợp đối với các loại nước thải công nghiệp thực phẩm do bản chất dễ thối rữa và dễ phân huỷ của chất ô nhiễm. Vấn đề là nên sử dụng hệ thống thiết bị xử lý hiếu khí - yếm khí đồng bộ hay tự nhiên bằng các hồ sơ sinh học phụ thuộc rất nhiều vào quy mô thải và quy mô đầu tư. Với các xí nghiệp quy mô nhỏ nên sử dụng các hồ xử lý yếm khí tự nhiên. Với các xí nghiệp quy mô lớn, nhất là các xí nghiệp đông lạnh, xí nghiệp đường hay nấu rượu nên xử lý yếm khí kết hợp với các chất thải rắn hữu cơ sinh ra từ trong quá trình sản xuất. Khi đó cần thiết kế hệ thống thiết bị đồng bộ.

                                                                                                                         NHIỆT ĐỚI

Mời bạn click vào và xem thêm một số trang về bài viết, công trình dưới đây:

xử lý nước thải công nghiệp;  bồn composite;  công trình xử lý nước thải ;  công trình bàn giao bồn composite ; công ty xử lý nước thải ;  xử lý môi trường ;  bọc composite ;  bồn composite chứa hóa chất ; xử lý nước thải sinh hoạt
Xin cảm ơn sự quan tâm của bạn.